StartsidaOm Fourich Projektkonsult AB Affärsområden KontaktAffärsområden för Fourich Projektkonsult


Projektkonsultverksamhet
Huvudsakligen inriktad på byggprojekt. Besitter generell projektadministrations- och projektledningskompetens och utför därför även projektkonsulttjänster utanför byggsektorn, exempelvis inom tillverkningsindustrin.

Verksamhetsutveckling
Strukturerad metod, Logiflow, baserad på erfarenheter från Lean. Anpassas för varje kund. Utförs stegvis, vanligen nulägesanalys, åtgärdsförslag och genomförande. Målgrupp små och medelstora företag.

Administrativ rationalisering/dokumenthantering
Eftersatt område inom både privat och offentlig verksamhet. Stor rationaliseringspotential. Likartad metodik som inom logistik och produktion kan införas på administration.

Bemanningstjänster
Uthyrning av kvalificerad kompetens inom inköp, logistik, dokumentation och projektledning.

Bidragsadministration.
Det finns en stor mängd bidrag att söka, bl.a. från EU. Idén är hjälpa företag med bidragsansökningar samt om ansökningen beviljas även med projektgenomförande och uppföljning. I normalfallet är tjänsten kostnadsfri, dvs. det ska inte kosta något för kunden. Bidragsgivaren står för all kostnad.

Förmedlingsverksamhet
Försäljnings- och inköpstjänster. En inriktning är att vara utländska företag behjälplig med kontakter på den svenska marknaden.

Generationsskiften/företagsförsäljning/avveckling
Rådgivning, analys och lösningsförslag. Att utifrån kundernas önskemål utarbeta både kostnadsmässigt och känslomässigt fördelaktiga lösningar.

 

© Fourich Projektkonsult AB Organisationsnummer: 556129-3795