StartsidaOm Fourich Projektkonsult AB Affärsområden Kontakt

 

Om Fourich Projektkonsult ABFourich Projektkonsult AB är verksam inom bygg- och fastighetssektorn. Tillsammans med samarbetspartners besitter Fourich Projektkonsult AB kompetens för att hantera hela byggkedjan från projektering till slutbesiktning.

Företaget har funnits sedan 1969. I sin nuvarande form startade Fourich Projektkonsult AB i slutet av år 2012.
Fourich Projektkonsult AB har specialistkompetens inom logistik, inköp, dokumenthantering, administrativa processer och projektledning.

Fourich Projektkonsult AB arbetar med verksamhetsutveckling, vilket innebär granskning, analys och utveckling av arbetssätt, metoder, rutiner och processer. Målet är att genom ett strukturerat och systematiskt förbättringsarbete utveckla kundernas verksamhet och öka lönsamheten.

Fourich Projektkonsult AB erbjuder olika typer av tjänster, vilka beskrivs under rubriken Affärsområden.

 

© Fourich Projektkonsult AB Organisationsnummer: 556129-3795